Apraksts

Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, nodrošinot piekļuvi informācijai par pašvaldības pakalpojumiem lietotājam ērtā un saprotamā veidā, kā arī veicināt abpusēju informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Mājaslapā runājam vienā valodā ar lietotāju – informācija organizēta pēc būtības (lietotāju testiem), nevis piederības organizācijai vai departamentam. Tāpat padomāts, lai portāls būtu pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Radošais izaicinājums bija ieviest estētiku un pilsētas noskaņu dizainā, vienlaikus nepazaudējot fokusu uz primāro – funkcionalitāti un pieejamību gan satura, gan tehnoloģiju ziņā.

 

Autors: SIA "Wrong Digital"

 

Komanda: Liene Geidāne, Oskars Cirsis (informācijas arhitektūra un dizains), Artūrs Gulbis, Raimonds Sarkanbārdis (programmēšana), Ilze Grietēna (projekta vadība)

 

 

 

 

Žūrijas komentārs

  • Patiess prieks redzēt šādu projektu, kas pievērš uzmanību īpašajām vajadzībām. Šī pārdomātā un rūpīgi izstrādātā palīgierīce nedrīkst palikt nepamanīta, un tai jārosina plašāka diskusija par dizaina nolūkiem un to, kādiem līdzekļiem ir iespējams uzlabot cilvēku ikdienu.

    Germans Ermičs. Starptautisku atzinību guvušais, Amsterdamā dzīvojošais produktu dizainers no Latvijas