Apraksts

Daudzpusīgi izmantojams digitālā produkta risinājums datu vizualizāciju veidošanai, izmantojot interaktivitāti un tās sniegtās priekšrocības informācijas pasniegšanai, ļaujot rezultātu izmantot lietotājam jau ierastajās informatīvajās telpās. Produkts veicina sabiedrības spēju kritiski domāt un izdarīt secinājumus, pamatojot tos ar datiem. Radošais izaicinājums bija radīt pieejamākus datu vizualizācijas formātus, kas pēc iespējas efektīvāk pielāgojas dažādiem lietošanas un izmantošanas gadījumiem un veidiem. Produkts realizēts, izmantojot mūsdienu "web cloud" tehnoloģijas, veidots pēc "SaaS principa". Produkta panākumi ir redzami lietotāju pieaugumā, pozitīvās atsauksmēs un nozares novērtējumā.

 

Autors, komanda: Infogram

Žūrijas komentārs

  • "Rīks "Lielo datu" laikmetā dod cilvēkiem iespēju efektīvi darboties ar vizuālām informācijas formām."

    Stéphane Vial (Asociētais profesors, doktorantūras padomnieks, pētniecības vadītājs, Nīmas universitāte)